Om Hackåskalendern.

Hackåskalendern har skapats utifrån ett samarbetsprojekt mellan ideella föreningar i Hackås. Tanken är att visa aktiviteter av allmänt intresse som äger rum i Hackåsbygden. Det gäller i första hand föreningsaktiviteter men kan också gälla Svenska kyrkan eller andra religiösa församlingars möten, privat arrangerade men öppna tillställningar eller lokala företagsevent.

Hackaskalendern.se ägs, åtminstone till en början, av Hackås Hembygdsförening. Uppstart och driftskostnad för de första två åren finansieras av Jämtkraft via deras Gräsrotssponsring.

Området Hackåsbygden definieras enligt Hembygdsföreningens beskrivning av Hackås socken.